Politica de garantie
Termenul de garanţie este cel specificat în factura fiscală

1. Condiţiile de garanţie se acordă în conformitate cu prevederile O.G. 21/1992 republicată si modificată, ale Legii nr. 449/2003 şi ale Legii nr.296/2004.

2. Pentru produsele care nu sunt livrate cu certificat de garanţie emis de producător, garanţia se asigură la sediul firmei noastre.

3. La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar ca acesta să fie însoţit de documentaţia tehnică cu care a fost livrat, precum şi de toate eventualele accesorii, de certificatul de garanţie şi factura fiscală în original şi de o descriere scrisă a defectului sau a neconformităţii constate. Produsul trebuie sa fie în bună stare fizică (cu excepţia uzurii determinate de utilizarea normala). Lipsa unor detalii anterior indicate atrage imposibilitatea asigurării de către noi a garanţiei. Garanţia se acordă pentru toate produsele pe care le comercializăm, cu excepţia materialelor consumabile, capete imprimante, developer, drum, baterii, cabluri, elemente de conectică. Nu se oferă garanţie în cazul utilizării de cartuşe reumplute, a unităţilor optice care au fost defectate datorită spargerii mediilor optice din interiorul lor, a componentelor cu chip-uri arse sau ciobite. Nu se consideră defecte reclamaţiile referitoare la ecranele LCD ale căror deficienţe reclamate se încadrează în specificaţiile şi toleranţele admise conform ISO13406-2 Clasa II, adică mai puţin de 3 pixeli sau sub-pixeli defecţi per monitor. Garanţia acumulatorilor este de 6 luni iar a lămpilor de videoproiector este de 3 luni, în condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare specificate de producător.


4. În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei beneficiarului i se va solicita contravaloarea manoperei de investigare în valoare de 45 lei fără TVA / oră (taxare minim o oră).

5. Garanţia se acordă numai clienţilor noştri, nefiind în nici un caz răspunzători în faţa terţilor care vor fi achiziţionat produsele comercializate de la noi prin aceştia.

6. Nu răspundem de eventualele incompatibilităţi între sistemele sau subansamblele livrate de noi şi produsele altor firme.

7. Firma noastră nu îşi asumă nicio răspundere privind pierderile colaterale ce ar putea surveni în urma unor defecţiuni, ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni. Nu garantăm securitatea datelor pe niciun mediu de stocare, de orice natură (magnetică, optică etc). Obligaţiile noastre se limitează la repararea sau înlocuirea produsului defectat, răspunderea limitându-se la valoarea de vânzare a produsului.

8. Garanţia de 30 zile, pe care o acordăm pachetelor software se referă exclusiv la integritatea programelor pe mediul de stocare. Modificările de configurare şi utilizarea incorectă a produselor software exonerează vânzătorul de orice răspundere. Nu se consideră ca făcând obiectul garanţiei driverele, setările şi configurările unui sistem de calcul.

9. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi consumator, conform legislatiei in vigoare. Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul în care produsul s-a aflat în service. După trecerea perioadei de timp stabilită rezolvării garanţiei, cumpărătorul poate cere înlocuirea cu un alt produs sau poate solicita contravaloarea actualizată a acestuia. Dacă produsul este depăşit moral se va face înlocuirea cu unul nou, beneficiarul achitând diferenţa de preţ.

10. Pe perioada duratei medii de utilizare de 4 (patru) ani firma noastră asigură piese de schimb şi service post garanţie.


11. Nu se acordă garanţie pentru daune provocate din cauza:
Deteriorarea sigiliilor * Viruşilor * Neglijenţei sau neatenţiei * Arderea chipurilor datorate forţării performanţei * Chipuri exfoliate, ciobite etc * Greşelilor de instalare şi întreţinere * Demontării componentelor de către personal neautorizat de firmă * Transportului, manipulării sau depozitării necorespunzătoare * Unor condiţii de lucru extreme (ex: folosire intensivă la jocuri, temperaturi diferite de cele normale: 10-35 grade Celsius) * Modificări şi extensii aduse echipamentelor fără acordul şi prezenţa personalului delegat de firmă * Reparaţiilor efectuate de personal neautorizat de firmă * Spargerii sau deteriorării carcaselor * Constatarea urmelor de lichide sau substanţe corozive * Prezenţei urmelor de umezeală sau a insectelor sau animalelor în interior * Prezenţei prafului în interior * Uzurii mecanice normale * Supratensiunilor sau căderilor accidentale din reţeaua de alimentare cu energie, nefolosirii împământării pentru alimentarea sistemului la cuplarea cu alte echipamente * Distrugerilor, furturilor şi/sau calamitaţilor naturale * Conectării în timpul funcţionării a perifericelor (imprimante, monitoare, tastaturi, mauşi etc). În cazul furtunilor şi descărcărilor electrice este obligatorie deconectarea de la furnizorii de energie şi telefonie a echipamentelor.